Teknik Kuncian Jiu-Jitsu

(Katame Waza)

 

Kuncian Bawah (Osaekomi Waza)

Kesa Gatame
Yoko Siho Gatame
Kami Siho Gatame
Mune Gatame
Kata Gatame
Tate Siho Gatame
 

Kuncian Pematahan (Kansetsu Waza)

 

Juji Gatame
Hiza Gatame
Ude Garami
Hara Gatame
Ude Gatame
Te Gatame
Kannuki Gatame
Waki Gatame

Kuncian Cekikan (Sime Waza)

Gyaku Juji Jime
Nami Juji Jime
Kata Juji Jime
Hadaka Jime
Kataha Jime
Tsukkomi Jime
Ryote Jime
Okurieri Jime
Shankaku Jime